+

ताजा अपडेट +

ट्रेन्डिङ +

नेपालमा गहुँबालीको कालो सिन्दुरे रोगको प्रजाति फेला

नेपालमा गहुँबालीको कालो सिन्दुरे रोगको प्रजाति फेला

काठमाडौं । नेपालमा गहुँबालीमा लाग्ने कालो सिन्दुरे रोगको प्रजाति यूजी ९९ को टिटिकेटिटि पहिलोपटक पत्ता लागेको छ । राष्ट्रिय बाली...